ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ

Εδώ θα βρείτε χρήσιμες πληροφορίες και συνδέσεις που θα σας βοηθήσουν να οργανώσετε καλύτερα το ταξίδι που επιθυμείτε. Μπορείτε να ενημερωθείτε για θέματα όπως:

Συμβουλές υγείας

Ταξιδεύοντας σε μεγάλο υψόμετρο

Συνοπτικός οδηγός υγείας για ταξιδιώτες στο εξωτερικό (pdf έγγραφο)
Εκδόθηκε από το ΚΕΕΛ – Κέντρο Ελέγχου Ειδικών Λοιμώξεων

Παγκόσμιος οδηγός

lonelyplanet.com – WorldGuide

Πρόγνωση καιρού

Weather.com – Vacation Planner

Τιμές συναλλάγματος

XE.com Currency Services

Ταξιδιωτικές οδηγίες, κανονισμοί και δικαιώματα

Δικαιώματα επιβατών που ταξιδεύουν αεροπορικώς (pdf έγγραφο)
Εκδόθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Οδηγία 90/314/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 1990 για τα οργανωμένα ταξίδια και τις οργανωμένες διακοπές και περιηγήσεις
Εκδόθηκε από το Συμβούλιο της Ευρώπης